Sven, yours in art & design


YOURS IN ART & DESIGNSven is al meer dan 20 jaar actief in de Belgische hedendaagse kunstwereld. Hij heeft een doorgedreven expertise in die wereld, zonder enige pretentie, wel integendeel.


Hij blijft steeds zichzelf in vraag stellen en blijft zichzelf uitdagen door steeds te zoeken naar vernieuwing, andere artiesten, andere contexten, andere klanten, …


Om die reden is Sven ook nooit een galerij begonnen, omdat hij niet op steriele witte muren wil staren, maar hij wil uitgedaagd worden door de reële context van echte mensen en bedrijven en kunst integreren in de leefwereld en in confrontatie brengen met andere kunstwerken en objecten.


Daarenboven wil Sven ook onafhankelijk zijn en blijven, zonder eigenbelang en zonder verplichtingen aan anderen, om steeds objectief te kunnen oordelen en adviseren.

Sven wil ook kunst hier en nu integreren en niet teren op het verleden of speculeren op toekomstige meerwaarde. Kunst moet verwonderen, moet onze omgeving verbeteren, moet emoties en gesprekken losmaken.

Sven is een onafhankelijk expert en adviseur in hedendaagse kunst, met een passie voor unieke objecten en een doorgedreven obsessie voor vormgeving en esthetiek, waardoor zijn actieterrein zich uitstrekt van kunst tot design en totaalprojecten.


"Sven poneert regelmatig dat hij een digitale burnout heeft, waarmee hij vooral bedoelt dat hij in de echte wereld wil werken, met echte mensen, echte objecten en echte emoties. En niet met (letterlijke of figuurlijke) Instagram-filters..."


Sven wil samenwerken, mensen samenbrengen die meer-waarde creëren voor het specifieke project.

 

Sven wil op elk moment blijven lachen!


Dus Sven kiest de mensen met wie hij werkt, zowel de kunstenaars als de klanten. Humor is daarbij een zeer belangrijk criterium!

Sven Vanderstichelen

© 2020 Sven Vanderstichelen. All rights reserved